TAE; Ayak, KWON; El anlamına gelmektedir. DO ise, ahlak ve fazilete ulaşmak için takip edilmesi gereken düşünce ve davranış biçimidir. Taekwondo kelime anlamıyla el ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalıdır.

Taekwondo sporunun ülkemize gelişi de 1960’lı yıllara rastlamaktadır. 1981 yılında Judo Federasyonu'ndan ayrılarak müstakil Federasyon olan Taekwondo Federasyonu Başkanlığına Mithat KOR getirilmiştir. Taekwondo Federasyonu Başkanlığının kurulmasıyla, disiplinli çalışma ve isabetli karar görüşleri ile ülkemizde Taekwondo’nun yapılması hızla devam etmiş, uluslararası alanda da bir çok başarılara imza atılmıştır.

Taekwondo Teknikleri

Poomsaea
Poomsaea

Poomsae nedir? Poomsae beceriler üzerine odaklanmış modeller kalıplar oluşturarak ,beceri ve hareketlerin geliştirilmesini sağlayan standardize edilmiş kalıp hareketlerdir.Her taekwondocu bu standart hareketleri takip ederek ve uygulayarak daha zor becerileri yapma yeteneği kazanabilir.

Bu nedenle Poomsae bir çalışma metodudur.Ve parçaları taekwondodaki temel beceri hareketleridir.Temel dövüşme tekniklerinin kalıpları ,örnekleridir.Bu nedenle taekwondodaki beceri ve teknikleriniz güzel değilse bilin ki daha işin başından Poomsaenin önemini anlayamamış ve çalışmamışsınız demektir.

Poomsae hareketin kendiside değildir.Hareketlerin becerikli bir biçimde anlatımıdır.Seri hareketler biçiminde ruhunuzdaki becerinin ve yeteğin bir dışa vurumudur.Taekwondo felsefesinin bir kompozisyonu yani şekilerle anlatımıdır. Poomsaeler birbirine benzer hareketlerden oluşan fakat tamamen ayrı manalara gelen temel beceri hareketleridir.Taekwondodaki temel hareketlerin sanatsal bir yaklaşımla anlatımı, taekwondo felsefesi ve etiğinin kompozisyon şeklinde ifade edilmesidir.

Poomsae çalışmak taekwondodaki temel tekniklerinizi sanatsal bir beceriye dönüşüp mükemmelleşmesine yardımcı olurken aynı anda ruhunuzun ve karekterinizin taekwondonun ilke ve prensipleri diye ifade edebileceğimiz felsefesinden uzaklaşmamasını sağlar. Hem vucud hemde ruh ve zihnin gelişimini sağlıyan taekwondonun en temel öğesidir.

Kyorugi
Taekwondo Kyorugi

Kyorugi ise belli sıkletlerde iki sporcunun üç devre üzerinden ikişer dakika ayak ve el teknikleriyle atak ve savunma prensipleri içerisinde yaptıkları mücadeledir.